Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Wilanów

Komisja Budżetu i Inwestycji:
Krzysztof Romanowski - Przewodniczący Komisji Anna Drewniak Jerzy Hajducki Krzysztof Kanabus Lilia Kościńska Hubert Królak Rafał Krzyżanowski Bożena Laskowska Ewa Sadowska Edward Starzak Dominik Szeląg Maria Wiśniewska Kazimierz Witkowski Dorota Virion Danuta Zygańska
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:
Bożena Laskowska - Przewodnicząca Komisji Anna Drewniak Jerzy Hajducki Krzysztof Kanabus Lilia Kościńska Rafał Krzyżanowski Krzysztof Romanowski Ewa Sadowska Edward Starzak Dorota Virion Maria Wiśniewska Danuta Zygańska
Komisja Ochrony Środowiska, Strategii Zagospodarowania Przestrzennego, Sportu i Turystyki:
Dominik Szeląg - Przewodniczący Komisji Anna Drewniak Krzysztof Kanabus Lilia Kościńska Hubert Królak Rafał Krzyżanowski Bożena Laskowska Ewa Sadowska Edward Starzak Dorota Virion Kazimierz Witkowski Danuta Zygańska
Komisja Rewizyjna:
Dorota Virion - Przewodnicząca Komisji Anna Drewniak Rafał Krzyżanowski Bożena Laskowska Kazimierz Witkowski
Komisja Mieszkaniowa:
Lilia Kościńska - Przewodnicząca Komisji Krzysztof Kanabus Rafał Krzyżanowski Ewa Sadowska Edward Starzak Dorota Virion Danuta Zygańska
Komisja Prawno-Regulaminowa:
Rafał Krzyżanowski - Przewodniczący Komisji Jerzy Hajducki  Ewa Sadowska Dorota Virion  Kazimierz Witkowski Danuta Zygańska


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Posiedzenia komisji
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Wilanów

Wersja standardowa