Kanał Wyżej
Danuta Zygańska - Wiceprzewodnicząca Rady

Danuta Zygańska
Dyżur: w Urzędzie Dzielnicy Wilanów - Rada Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 4,
02-797 Warszawa, budynek B, piętro III, pok. 302, 330
20.01, 17.02, 09.03, 14.04, 11.05, 08.06 godz. 17.30-18.30
tel. 660-794-202
e-mail: dzyganska@radni.um.warszawa.pl
UWAGA! W związku z koniecznością przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkie dyżury radnych w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, zostały zawieszone. Zalecaną formą kontaktu z radnymi jest korespondencja elektroniczna.  <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Hubert Królak - Przewodniczący Rady
Tomasz Kuszłejko - Wiceprzewodniczący Rady
Ewa Sadowska - Wiceprzewodnicząca Rady
Danuta Zygańska - Wiceprzewodnicząca Rady
Paweł Czarnecki
Anna Drewniak
Małgorzata Gabriel
Magdalena Grudzińska
Izabela Kopeć
Przemysław Królicki
Rafał Krzyżanowski
Paweł Kulka
Bożena Laskowska
Piotr Mikucki
Marcin Puchalski
Katarzyna Radzikowska
Olga Skolimowska
Anna Świderska
Sylwia Wachowska
Urszula Włodarska-Sęk
Radni Dzielnicy
Anna Wawrzeniecka

Wersja standardowa