Kanał Wyżej
Dzielnica Wesoła

Wesoła 05-075 Warszawa-Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33 tel. 22 443 40 00
faks 22 443 40 01
www.wesola.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
tel. 22 443 40 00
faks 22 443 40 01
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy  (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy  (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy, posiedzenia zarządu) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 29 1030 1508 0000 0005 5003 3003
(czynsz komunalny i dzierżawny, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 61 1030 1508 0000 0005 5001 5064 (udostępnienie danych osobowych oraz zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) 86 1030 1508 0000 0005 5001 5099
(opłaty komunikacyjne - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu) 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
(sumy depozytowe -zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucje, wadia) 55 1030 1508 0000 0005 5001 5269
(opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów) 52 1030 1508 0000 0005 5001 5226
(opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 32 1030 1508 0000 0005 5003 3143
(opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)
Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem dzielnicy Wesoła

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA:
Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zadania z zakresu wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej przejęło Centrum Obsługi Podatnika (COP) z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161), tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 99 91, 22 325 91 41, 22 325 91 42, 519 066 098, 514 603 566, 509 647 711
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (opłata skarbowa - zaświadczenia, czynności urzędowe, pełnomocnictwa) 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych)
Regon:
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy: 015259640-00152 Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: 015259663-00193


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Wesoła

Wersja standardowa