Kanał Wyżej
Dzielnica Wesoła

Wesoła 05-075 Warszawa-Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33 tel. 22 443 40 00
faks 22 443 40 01
www.wesola.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
tel. 22 443 40 00
faks 22 443 40 01
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy  (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy  (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy, posiedzenia zarządu) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 29 1030 1508 0000 0005 5003 3003
(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynsz komunalny i dzierżawny, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 61 1030 1508 0000 0005 5001 5064 (wpłaty za udostępnienie danych osobowych oraz zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) 86 1030 1508 0000 0005 5001 5099
(wpłaty za rejestrację pojazdów, prawa jazdy) 08 1030 1508 0000 0005 5001 5145
(wpływy z tytułu wpłaty opłaty skarbowej z tytułu wydanych zaświadczeń, czynności urzędowych, pełnomocnictwo) 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
(wpłaty na zabezpieczenie umowy, kaucje, wadium)
Od 1 stycznia 2013 roku dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego został ustalony indywidulany numer rachunku bankowego.
Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych.
Osoby prawne informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym pod numerem telefonu:
22 443 41 57
Regon:
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy: 015259640-00152 Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: 015259663-00193


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Wesoła

Wersja standardowa