Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zarząd Dzielnicy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Wesoła

Lista artykułów:


Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy Wesoła


Marian Mahor - Burmistrz
Nadzoruje następujące komórki organizacyjne:
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
 • Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • placówki oświaty i wychowania
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Wydział Budżetowo-Księgowy
 • Wydział Organizacyjny
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
 •  Zespół Zamówień Publicznych

Krzysztof Kacprzak - Zastępca Burmistrza
Nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Ochrony Środowiska

Koordynuje współpracę z:

 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 •  Policją
 • Strażą Miejską

Aleksandra Paradowska - Zastępca Burmistrza
Nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców
 •  Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych
 •  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Koordynuje współpracę z:

 • Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.


Podział obowiązków i kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy określa Uchwała nr 7/2018 Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań między członków Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy


Wprowadził Krzysztof Mantorski 2007-07-27
Aktualizujący Ostapiuk Magdalena (Dzielnica Wesoła) 2018-12-14
Zatwierdzający Gajewska Dorota (Dzielnica Wesoła) 2018-12-14
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-12-14
Wersja standardowa