Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Finansowo-Księgowy (WBK-KD)  Referat Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-PD) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania Budżetowego (WBK-SP)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy (WGN) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy (WPKS) Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy (WSZ) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (ZZP) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy (PR) Zespół Informatyki dla Dzielnicy (ZIN) Zespół Kadr dla Dzielnicy Wesoła(ZKD) 
więcej:
 
     ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy
Zespół Informatyki dla Dzielnicy
Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Zespół Kadr dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wersja standardowa