Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Finansowo-Księgowy (WBK-KD)  Referat Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-PD) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania Budżetowego (WBK-SP)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy (WGN) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy (WOW) Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy (WSZ) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (ZZP) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy (PR) więcej: ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wersja standardowa