Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Wesoła

Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego
1. Marcin Jędrzejewski               
2. Anna Kęzik
3. Edward Kłos -  Przewodniczący Komisji
4. Wojciech Mastalski
5 .Karolina Piórkowska
6.Maria Szyszko
7. Katarzyna Zakrzewska
8. Małgorzata Zaremba - Wiceprzewodnicząca Komisji
 
 
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
1.Grażyna Bany 
2.Ryszard Bombik
3. Anna Kęzik - Przewodnicząca Komisji
4. Przemysław Rusnarczyk
5. Stefan Słowikowski
6. Maria Szyszko                                                              
7. Grażyna Weber
8. Hubert Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji
 
Komisja Infrastruktury
1. Magdalena Jędrzejewska –Pyrzanowska
2. Anna Kęzik
3. Anna Kozłowska
4. Elżbieta Nowosielska              
5. Stefan Słowikowski - Przewodniczący Komisji
6. Maria Szyszko                                    
7.Ewa Tucholska
 8. Leszek Winiarski
 9. Małgorzata Zaremba
10. Janusz Zdzieborski - Wiceprzewodniczący Komisji
11.Hubert Zieliński
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Grażyna Bany
2. Anna Kozłowska
3. Wojciech Mastalski
4. Elżbieta Nowosielska                          
5. Przemysław Rusnarczyk
6. Magdalena Skala
7. Ewa Tucholska  - Przewodnicząca Komisji
8. Grażyna Weber - Wiceprzewodnicząca Komisji                         
9. Leszek Winiarski                                                                                    
 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Ryszard Bombik
2. Magdalena Jędrzejewska –Pyrzanowska
3.Edward Kłos  
4. Anna Kozłowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
5. Elżbieta Nowosielska
6. Magdalena Skała                                
7. Katarzyna Zakrzewska
8. Janusz Zdzieborski - Przewodniczący Komisji
 
Komisja Rewizyjna
1. Elżbieta Nowosielska - Wiceprzewodnicząca Komisji
2. Anna Kozłowska
3. Karolina Piórkowska                                                                         
4. Katarzyna Zakrzewska - Przewodnicząca Komisji
5. Hubert Zieliński
 
Komisja Mieszkaniowa
1.  Grażyna Bany                                    
2.  Ryszard Bombik -  Wiceprzewodnicząca Komisji
3.  Wojciech Mastalski
4.  Karolina Piórkowska
5.  Grażyna Weber -  Przewodnicząca Komisji
6. Janusz Zdzieborski
 
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Wesoła

Wersja standardowa