Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia
ognisko TPD

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
102 19-07-2021 Małgorzata Zaremba m.in. zaangażowania finansowego dzielnicy Wesoła w ramach wsparcia OSP w zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zapytanie
Odpowiedź
101 19-07-2021 Małgorzata Zaremba rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wesoła zapytanie
Odpowiedź
100 13-07-2021 Małgorzata Zaremba modernizacji latarni ulicznych na Patronacie (os. ZielonaGrzybowa) interpelacja
Odpowiedź
99 13-07-2021 Małgorzata Zaremba pilnej likwidacji dzikiego wysypiska przy ul. Wiśniowej interpelacja
Odpowiedź
98 13-07-2021 Małgorzata Zaremba przecinki zieleni zarastającej chodniki interpelacja
Odpowiedź
97 09-07-2021 Małgorzata Zaremba inwestycji mieszkaniowych realizowanych w trybie „lex deweloper” zapytanie
Odpowiedź
96 09-07-2021 Małgorzata Zaremba umów z deweloperami zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych zapytanie
Odpowiedź
95 05-07-2021 Karolina Piórkowska ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Wawerskiego w dzielnicy Wesoła interpelacja
Odpowiedź
94 05-07-2021 Karolina Piórkowska otwarcia przedszkola/punktu przedszkolnego w domu jednorodzinnym przy ulicy Mahoniowej 8 interpelacja
Odpowiedź
93 17-06-2021 Karolina Piórkowska Zasięgnięcia opinii MPWiK oraz Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Spółka z o.o. nt. wydolności istniejącej w Starej Miłośnie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej interpelacja
Odpowiedź WIR
92 11-06-2021 Elżbieta Nowosielska zwiększenia o 0,5 etatu lekarza psychiatry w OPS w Dzielnicy Wesoła interpelacja
 
91 08-06-2021 Małgorzata Zaremba wycinki suchych drzew interpelacja
odpowiedź WOŚ
 
90 08-06-2021 Małgorzata Zaremba pilnej likwidacji dzikiego wysypiska śmieci interpelacja
odpowiedź WOŚ
odpowiedź WOŚ
odpowiedź Straż Miejska
 
89 07-06-2021 Karolina Piórkowska udostępniania boisk szkolnych w Dzielnicy dzieciom i młodzieży w godzinach popołudniowych i w weekendy. interpelacja
Odpowiedź
88 26-05-2021 Karolina Piórkowska zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, IV-kondygnacyjnych z garażami podziemnymi, zagospodarowanie terenu oraz budową szczelnego zbiornika retencyjnego projektowanych na działce ew. 3/17 z obrębu 8-07-17 położonej przy ul. Krokusów/ róg Rumiankowej w Warszawie, dzielnicy Wesoła. zapytanie
odpowiedź WIR
 
87 18-05-2021 Małgorzata Zaremba uruchomienia kurtyn wodnych interpelacja
Odpowiedź
86 18-05-2021 Małgorzata Zaremba remontu nawierzchni ul. Wspólnej interpelacja
odpowiedź WIR
Odpowiedź WIR2
Odpowiedź ZDM
85 23-04-2021 Grażyna Bany wycinki drzew w ul. Sikorskiego interpelacja
odpowiedź WIR
 
84 23-04-2021 Grażyna Bany parkowania samochodów w ul. Sikorskiego interpelacja
odpowiedź WIR
83 08-02-2021 Małgorzata Zaremba działań naprawczych celem poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uznanych za szczególnie niebezpieczne interpelacja
odpowiedź WIR
1 2 3 4 5 6
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe