Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych - ulgi i rozłożenia na raty
Data ostatniej modyfikacji
2015-05-22
V otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2015-04-24
III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-18
IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-18
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-04
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-20
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2014-08-14
Wykaz osób prawnych i fizycznych
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-10
II otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-28
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2014 roku.
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-12
Otwarty konkurs ofert
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-02
Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-15
Otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-03
Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-20
Informacja o osobach oczekujacych na zawarcie umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-27
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-27
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-18
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-27
Wykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-01
Obwieszczenie
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-28
Informacja o osobach oczekujacych na zawarcie umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-26
Ogłoszenie
Data ostatniej modyfikacji
2011-05-17
Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2010-03-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2010
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegow zakresie kultury, sztuki w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2010
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2010
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-16
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2010
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-16
Ogłoszenie o konkursie na realizację w latach 2010-2012 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-12
Ogłoszenie
Data ostatniej modyfikacji
2009-10-05
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Data ostatniej modyfikacji
2009-10-01
Konsultacje społeczne
Data ostatniej modyfikacji
2009-09-08<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Ogłoszenia i informacje
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne

Wersja standardowa