Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Wesoła

Lista artykułów:


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
w 2013 roku

Data ogłoszenia:
27-11-2012
Data wprowadzenia:  27-11-2012


Wprowadził Milewicz Katarzyna (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 2012-11-27
Aktualizujący Milewicz Katarzyna (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 2012-11-27
Zatwierdzający Bożenna Chmielewska 2012-11-27
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-27
Wersja standardowa