Kanał Wyżej
Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI
NA TEMAT PROJEKTU STATUTU DZIELNICY WESOŁA
M.ST. WARSZAWY
 
Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr LVIII/1748/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
na temat projektowanych statutów dzielnic m.st. Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu
konsultacji społecznych.
 
Konsultacje odbywają się w dniach od 8 do 21 września 2009 r.

Projekt statutu oraz formularz konsultacji społecznych 
są wyłożone do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1. Praskiego Pułku 33
w pokoju nr 008 (sala ślubów)
i są dostępne w godzinach pracy Urzędu, tj.:
w poniedziałek od 800 do 1800
oraz od wtorku do piątku od 800 do 1600.
 
Z projektem można zapoznać się także na stronie internetowej:
www.wesola.waw.pl
 
Wszelkie uwagi do projektu statutu można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej wypełniając specjalny formularz,
który należy wrzucić do urny znajdującej się w pokoju nr 008.
 
Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy dzielnicy posiadający czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy.
Przed złożeniem formularza należy okazać dowód osobisty.
 
Więcej informacji o przebiegu konsultacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 022 773 60 00
 
 
 
Załączniki:
projekt statutu
formularz
 
 
Burmistrz Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
/-/ Edward Kłos<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Ogłoszenia i informacje
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne

Wersja standardowa