Kanał Wyżej
III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku

Treść
III otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2015 roku

Załączniki
ogłoszenie

Data ogłoszenia
2015-03-18

Data wprowadzenia:  18-03-2015

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Ogłoszenia i informacje
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne

Wersja standardowa