Kanał Wyżej
Dzielnica Wawer

Wawer 04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1 tel. 22 443 70 00
faks 22 443 70 42
www.wawer.warszawa.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1
tel. 22 443 70 00, 
     22 443 68 06,

faks 22 443 70 42
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisjiuchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy
(kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy(kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrz, tryb pracy, posiedzenia zarządu) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy  uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe:
Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
telefon kontaktowy 22 44 30 900 lub 22 44 30 901
Rachunki bankowe Centrum Obsługi Podatnika
Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
Jednocześnie informujemy, iż wpłat można dokonywać również w kasach Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie 
Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika
33 1030 1508 0000 0005 5003 2058 
wpłaty z tytułu: wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umów 77 1030 1508 0000 0005 5003 2139
wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m.in prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne 52 1030 1508 0000 0005 5003 2104
wpłaty z tytułu wydania dowodu osobistego, karty dużej rodziny, udostępnienia danych osobowych  80 1030 1508 0000 0005 5003 2279 
opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów 86 1030 1508 0000 0005 5003 2171 
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 24 1030 1508 0000 0005 5003 2317 
opłata z tytułu usług geodezyjnych, wyrysy, wypisy 52 1030 1508 0000 0005 5003 2007
wpłaty z tytułu: wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycia nieruchomości (gruntu), opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu odsetki od nieterminowych wpłat inne opłaty 
Informacje nt. indywidualnego numeru rachunku bankowego dla opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać pod numerem tel. 22 44 36 832, zaś dla opłat z tytułu dzierżawy czasowej pod numerem tel. 22 44 36 837.
02 1030 1508 0000 0005 5003 2422
ogólny nr rachunku, na który można wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która złożyła deklarację, otrzymała indywidualny numer rachunku, na który powinna wnosić opłatę 81 1030 1508 0000 0005 5001 4025
rachunek pomocniczy do obsługi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 59 1030 1508 0000 0005 5001 4033
rachunek pomocniczy do obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 57 1030 1508 0000 0005 5003 2014
wpłaty z tytułu: opłaty za formularz wielojęzyczny
Regon:
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy: 015259640-00145 Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: 015259663-00147


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Wawer

Wersja standardowa