Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjny (WAG-AD) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych (WAG-GO)
  Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-AB) Referat Realizacji Urbanistycznej (WAB-RU)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WAB-OB)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)


Referat Finansowo-Księgowy (WBK-KD) Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-KP) Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-WP) Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (WBK-GK) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-SP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WBK-OB)

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (WDG-ED) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych (WDG-ZA)
   Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy (WND)

Referat Gospodarowania Mieniem Nieruchomym (WND-MN) Referat Gruntów i Użytkowania Wieczystego (WND-GU) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WND-OB)
Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Infrastruktury Teleifnormatycznej (WIN-IT) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Wsparcia Użytkownika (WIN-WU)
  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WID)

Wieloosbowe Stanowisko Pracy ds. Utrzymania i Remontów Infrastruktury Drogowej (WID-UR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wydawania Decyzji i Opinii dot. Pasa Drogowego (WID-PR) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WID-OB)

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy (WIR)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycji i Remontów (WIR-IN) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Remontów Obiektów Kubaturowych (WIR-RK) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości (WIR-PS) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WIR-OB)
 
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)
Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-BO) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Kancelaryjno-Organizacyjnych (WOM-KO)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (WOR)

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ochrony Prawnej Zieleni (WOŚ-OZ) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Korzystania ze Środowiska (WOŚ-KŚ)

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Zarządu (WOD-OZ) Wieloosobowe Stanowisko Pracy-Sekretariaty Burmistrza i Zastępców Burmistrza (WOD-SE)

  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)
Wydział Prawny i Kadr dla Dzielnicy (WPK)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (WPK-OP) Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr (WPK-OK)

  Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy (WKS) 
 
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy (WSŚ)

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (WSŚ-SR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki i Obsługi Administracyjno-Biurowej (WSŚ-PO)
 
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzienicy (WZL)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Najmu Lokali Mieszkalnych (WZL-NL) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sprzedaży Lokali Mieszkalnych (WZL-SL) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych i Dodatków Energetycznych (WZL-DM) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej (WZL-AB)


Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (ZZP)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnetrznej dla Dzielnicy (KWE)
 
więcej: ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Prawny i Kadr dla Dzielnicy
Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Wersja standardowa