Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Sesja III, 19-12-2018

Sesja III
z dnia 19-12-2018, godz. 16:00
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 8). Druk nr 8.docx
Załącznik do druku nr 8.pdf
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i zadań oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 9). Druk nr 9.doc
Załącznik do druku nr 9.doc
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk 10). Druk nr 10.doc
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 11). Druk nr 11.doc
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk 12). Druk nr 12.doc
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 13). Druk nr 13.doc
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 14). Druk nr 14.doc
Załącznik do druku nr 14.doc
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (druk nr 15). Druk nr 15.docx
11. Interpelacje i zapytania radnych.  
12. Wolne wnioski.  
13. Zamknięcie obrad.  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Stępniak Bartosz (Dzielnica Wawer) 2018-12-12
Aktualizujący Stępniak Bartosz (Dzielnica Wawer) 2019-02-15
Zatwierdzający Chwiałkowska Izabela (Dzielnica Wawer) 2019-02-18
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-18
Wersja standardowa