Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wawer > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia
automat budowa parku budowa targowiska dewastacja terenów zieleni inwestycje kałuża kałuże kąt nachylenia lustro drogowe naprawa skrzyżowania ulic nasadzenia drzew odtworzenie nawierzchni ulic plan miejscowy Rada Miasta samowolne podniesienie gruntu seniorzy słupy informacyjne stan ulicy śmietniki toalety usuwanie odpadów przemysłowych wodociągi zajęcie pasa drogowego zbiornik zmiana trasy

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
48 28-08-2019 Zdzisław Gójski przyczyn likwidacji biletomatu na peronie PKP Wawer Zapytanie
Odpowiedź
Odpowiedź
47 28-08-2019 Zdzisław Gójski pilnej naprawy windy w Kulturotece przy ul. Błekitnej Zapytanie
Odpowiedź
Odpowiedź - pdf
Odpowiedź - doc
47 27-02-2019 Marcin Kurpios wykonania utwardzenia oraz wzmocnienia kruszywem betonowym dróg w okolicy ul. Janosika oraz odniesienie się do pozostałych kwestii zawartych w załączonym piśmie mieszkańca Interpelacja
Odpowiedź
46 22-02-2019 Michał Mroziński decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę w dzielnicy Wawer na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Interpelacja
Odpowiedź
46 28-08-2019 Zdzisław Gójski odtworzenia nawierzchni ulic po budowie kanalizacji na ulicach Pielęgniarek i Korynckiej, Sadulskiej, Wylotowej Zapytanie
Odpowiedź
45 31-07-2019 Rafał Czerwonka zniknięcia betonowych koszy na śmieci w osiedlu Sadul Zapytanie
Odpowiedź
45 11-02-2019 Barbara Wielowieyska wymiany wszystkich spowalniaczy z tworzywa sztucznego, zamontowanych na wszystkich ulicach naszej dzielnicy Wawer i zamontowanie w ich miejsce innych spowalniaczy np. z kostki betonowej oraz zaprzestania montaży spowalniaczy z tworzywa sztucznego w dotychczasowej wersji Interpelacja
Odpowiedź
44 31-07-2019 Zdzisław Gójski wdrożenia projektu organizacji ruchu na ul. Widocznej Zapytanie
Odpowiedź
44 11-02-2019 Barbara Wielowieyska dojazdu autobusu do Instytutu Kardiologii w Aninie Interpelacja
Odpowiedź
43 11-02-2019 Rafał Czerwonka działań związanych z ochroną Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Interpelacja
Odpowiedź
43 31-07-2019 Agnieszka Wójcik sprawdzenia dostosowania wawerskich placówek ZOZ pod względem dostepności osób niepełnosprawnych Zapytanie
Odpowiedź
42 11-02-2019 Rafał Czerwonka zaniechaniej budowy i drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F Interpelacja
Odpowiedź
42 12-06-2019 Izabella Wolf Jedynak wycinania starych drzew w związku z brakiem odpowiedzi na apele radnych Zapytanie
Odpowiedź
41 12-06-2019 Izabella Wolf Jedynak stanu technicznego przejścia dla pieszych tzw. kładką przy ulicy Płowieckiej róg Traktu Lubelskiego Zapytanie
Odpowiedź
Odpowiedź
41 11-02-2019 Marcin Kurpios działania studni oligoceńskiej przy ul. Króla Maciusia Interpelacja
Odpowiedź
40 11-02-2019 Izabella Wolf Jedynak budowy chodnika oraz oświetlenia przy ul. Cedzyńskiej Interpelacja
Odpowiedź
40 12-06-2019 Zdzisław Gójski odtworzenia nawierzchni ulic po budowie kanalizacji na ulicach Pielęgniarek i Korynckiej Zapytanie
Odpowiedź
39 12-06-2019 Zdzisław Gójski modernizacji ulicy Trakt Lubelski od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej Zapytanie
Odpowiedź
39 11-02-2019 Marcin Kurpios zwiększenia opłat za użytkowanie wieczyste dla mieszkańców budynków przy ul. Potockich Interpelacja
Odpowiedź
38 12-06-2019 Zdzisław Gójski porzerzenia mostka na ulicy Lucerny Zapytanie
Odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe