Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Komisje

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)

Lista artykułów:


Komisje Rady Dzielnicy Wawer

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Żebrowski - Przewodniczący Komisji
 2. Izabella Wolf Jedynak - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Adam Godusławski
 4. Sławomir Kacprowicz
 5. Andrzej Krasnowolski
 6. Monika Laskowska - Ludwiczak

Komisja Budżetowa:

 1. Adam Godusławski - Przewodniczący Komisji 
 2. Andrzej Wojda - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Janusz Barciński
 4. Rafał Czerwonka
 5. Janusz Grodecki
 6. Sławomir Kacprowicz
 7. Łukasz Kubik
 8. Andrzej Olszewski
 9. Izabella Wolf Jedynak
 10. Włodzimierz Zalewski

Komisja Mieszkaniowa:

 1. Monika Laskowska - Ludwiczak - Przewodnicząca Komisji 
 2. Hanna Chodecka
 3. Jerzy Debert


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Wojciech Godlewski - Przewodniczący Komisji 
 2. Joanna Buczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji 
 3. Hanna Chodecka
 4. Jerzy Debert
 5.  Łukasz Kubik
 6. Marcin Kurpios
 7. Norbert Szczepański
 8. Przemysław Zaboklicki.

Komisja Ładu Przestrzennego:

 1. Przemysław Zaboklicki - Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Kubik - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Joanna Buczyńska
 4. Wiesław Domański
 5. Barbara Fajkowska
 6. Janusz Grodecki
 7. Sławomir Kacprowicz
 8. Andrzej Krasnowolski
 9. Marcin Kurpios
 10. Monika Laskowska – Ludwiczak
 11. Andrzej Olszewski
 12. Małgorzata Sołtysiak
 13. Włodzimierz Zalewski
 14. Michał Żebrowski.

Komisja Inwestycyjna:

 1. Andrzej Wojda - Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Godlewski - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Janusz Barciński
 4. Joanna Buczyńska
 5. Hanna Chodecka
 6. Rafał Czerwonka
 7. Wiesław Domański
 8. Barbara Fajkowska
 9. Janusz Grodecki
 10. Sławomir Kacprowicz
 11. Marcin Kurpios
 12. Monika Laskowska – Ludwiczak
 13. Andrzej Olszewski
 14. Małgorzata Sołtysiak
 15. Włodzimierz Zalewski
 16. Łukasz Kubik
 17. Michał Żebrowski

Komisja Społeczna:

 1. Hanna Chodecka - Przewodnicząca Komisji
 2. Izabella Wolf Jedynak - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Janusz Barciński
 4. Jerzy Debert
 5. Barbara Fajkowska
 6. Andrzej Krasnowolski
 7. Norbert Szczepański
 8. Michał Żebrowski

 

  


Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-12-10
Aktualizujący bzmw/duzdowski 2017-10-25
Zatwierdzający Chwiałkowska Izabela (Dzielnica Wawer) 2017-10-25
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-25
Wersja standardowa