Kanał Wyżej
wykaz lokali mieszklanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Treść
Prezydent  m.st. Warszawy informuje:
 
że od dnia 11 października 2012 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Żegańskiej 1, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych, przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:
           - nr 1 położonego w  Warszawie przy ul. Pazińskiego 2,
           - nr 16 położonego w  Warszawie przy ul. Pazińskiego 2,
           - nr 2 położonego w  Warszawie przy ul. Pazińskiego 4,
           - nr 12 położonego w  Warszawie przy ul. Pazińskiego 4,
           - nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Marysińskiej 24,
     - nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marysińskiej 24A,
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w wykupie lokalu w trybie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) winny złożyć wniosek o nabycie lokalu w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Warunki sprzedaży lokalu określono na wykazie.
 
 
 Data ogłoszenia
2012-10-11

Data wprowadzenia:  15-10-2012

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012

Wersja standardowa