Kanał Wyżej
ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

Treść
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy informuje, że od dnia 20.12.2012r. w siedzibie Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 zostało wywieszone ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Korkowej 56, Żegańskiej 13 oraz Widocznej 101.
Termin składania ofert upływa 04.01.2013r. o godz. 15.00
 
Termin konkursu wyznaczono na dzień 08.01.2013r. na godz. 12.00
 
Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ma prawo unieważnić konkurs bez podania przyczyny.
 
W celu obejrzenia lokalu i otrzymania dodatkowych informacji na temat tego lokalu należy kontaktować się z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Trakt Lubelski 353, tel. 22 500 62 15
 
Wszelkich informacji o konkursie udziela zainteresowanym Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, pok. 301, tel.22 44 36 906.Data ogłoszenia
2012-12-20

Data wprowadzenia:  18-12-2012

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012

Wersja standardowa