Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Wawer

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z pracą geodezyjną zgłoszoną w Biurze Geodezji i Katastru w Warszawie pod nr BG-ODGiK-OZ.6640.14886.2021.PGE ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2022
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu. Podstawa prawna - § 26 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2015
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Informacji o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu w związku z realizacją § 26 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2015
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu w związku z realizacją § 26 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-10-2014
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu w związku z realizacją par. 26 ust. 5 uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2014
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Podstawa prawna -  § 26 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3937 ze zm.).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2014
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1548/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1547/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1546/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresoe pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2014-2015
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1545/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r.r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy wawer m.st. Wraszawy w 2014 roku
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1543/2013Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kuktury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1542/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2013 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2013
Informacja o wyniku konkursu ofert
Warszawa, dn. 14.11.2013r.       INFORMACJA       Burmistrza Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 13 listopada 2013 r. . na najem lokali użytkowych   przy ul. Panny Wodnej 50   oraz Izbickiej 3     Na podstawie § 13 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2013
Informacji o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu
Podstawa prawna: § 25 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3937 ze zm.) ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-07-2013
Informacji o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu
Podstawa prawna § 25 ust. 5 pkt 2 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszklanych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3937 ze zm.).   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2013
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2013
Wykaz nr 1/2013 lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY INFORMUJE:   że od dnia 31 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Żegańskiej 1, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr 1/2013 lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na terenie Dzielnicy Wawer m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-02-2013
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na rok 2013
  Lista stanowi załącznik do Uchwały Nr 1104/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na rok 2013. Zastrzeżenia i uwagi do listy można składać w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2013
ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych
O G Ł O S Z E N I E     Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy informuje, że od dnia 20.12.2012r. w siedzibie Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 zostało wywieszone ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Korkowej 56, Żegańskiej 13 oraz Widocznej 101. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2012
wykazy 22/2012 i 23/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
Prezydent   m.st. Warszawy informuje:   że od dnia 5 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Żegańskiej 1, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2012

1, 2, 3, 4


Wersja standardowa