Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2022-03-03
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Data ostatniej modyfikacji
2015-07-13
Bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-21
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-09
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Data ostatniej modyfikacji
2014-10-02
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-01
Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.
Data ostatniej modyfikacji
2014-04-01
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresoe pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2014-2015
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kuktury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy wawer m.st. Wraszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-26
Informacja o wyniku konkursu ofert
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-18
Informacji o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu
Data ostatniej modyfikacji
2013-07-05
Informacji o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-16
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-19
Wykaz nr 1/2013 lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Data ostatniej modyfikacji
2013-02-04
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na rok 2013
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-31
ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-19
wykazy 22/2012 i 23/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-06
wykazy 19/2012, 20/2012, 21/2012 lokali mieszklanych przeznaczonych do sprzedażyw trybie bezprzetargowym
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-19
wykaz 18/2012 lokali przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-15
wykaz nr 3/2012 lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-15
wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-07
wykaz lokali mieszklanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-15
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-03
wykaz lokalu przeznaczonego do zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-13
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2012 roku
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2012-2015
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-29
wykaz nr 13/2012 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemów
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-31
Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-31
wykaz nr 11/2012 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynaleznymi, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-11
wykaz nr 10/2012 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data ostatniej modyfikacji
2012-07-10
wykaz nr 2/2012 lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat w drodze konkursu pisemnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-08
wykaz nr 9/12 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na okres 99 lat
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-08
ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2012 roku
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-31
wykaz nr 8/2012 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-24
Bieżace uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-17
Wykaz Nr 7/2012 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-17
Bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-17
Bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszklanego
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-25
Ogłoszenie Burmistrza - konkurs ofert na najem lokali użytkowych
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-24
Bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-20
Bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-02
bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-21
bieżące uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokal mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-21
wykaz nr lokali mieszkalnych, przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-21
ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2012 roku
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-19
bieżace uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
bieżace uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
wykazy lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na okres 99 lat
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-09
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na rok 2012
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-21
Wykaz Nr 18/2011 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-11
uzupełniona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-05
uzupełniona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-05
wykazy lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-21
Wykazy lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-17
Wykaz nr 13/2011 lokali w budynku położonym w Warszawie przy ul. Pazińskiego 2 oraz Pazińskiego 4
Data ostatniej modyfikacji
2011-10-10
Wykaz nr 8/2011, 9/2011, 10/2011 lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców
Data ostatniej modyfikacji
2011-08-25
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-04-11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 roku
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-01
Ogłoszenie otartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Data ostatniej modyfikacji
2010-11-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w użytkowanie wieczyste
Data ostatniej modyfikacji
2010-08-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
Data ostatniej modyfikacji
2010-08-02
ogloszenie otwartego konkursu upowszechnianie kultury fizycznej w 2010 r
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-24
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-09
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-09
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektowanego statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2009-09-25
Konsultacje Społeczne na temat projektu statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2009-09-07
Zawiadomienie dotyczące inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Data ostatniej modyfikacji
2009-08-11<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012

Wersja standardowa