Kanał Wyżej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania  w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 roku.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie  ofert stanowi załącznik do uchwały Nr 1586 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2010 r.
UCHWALA Nr 1586.doc
OGLOSZENIE.doc
Zalacznik nr 1 do ogloszenia.doc
Zalacznik nr 2 do ogloszenia.doc
Zalacznik nr 3 do ogloszenia.doc
Data wprowadzenia: 24.09.2010 r.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012

Wersja standardowa