Kanał Wyżej
Informacja o wyniku konkursu ofert

Treść
Warszawa, dn. 14.11.2013r.
 
 
 
INFORMACJA
 
 
 
Burmistrza Dzielnicy Wawer
Miasta Stołecznego Warszawy
o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu
13 listopada 2013 r. . na najem lokali użytkowych
 
przy ul. Panny Wodnej 50  oraz Izbickiej 3
 
 
Na podstawie § 13 załącznika  nr 1 do Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14.07.2009 roku w sprawie zasad najmu lokali  użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wawer podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 13.11.2013r. konkursu na najem lokali  użytkowych:
 
 
- na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Panny Wodnej 50  o powierzchni 54,31  ze stawką 40,00 zł/m2 wybrano ofertę Pani Marty Kobosko .
 
-  na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Izbickiej 3  nie wpłynęła żadna oferta.Data ogłoszenia
2013-11-15

Data wprowadzenia:  15-11-2013

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2014 roku
Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2011 r.
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na lata 2009-2012
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2009-2012

Wersja standardowa