Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Wawer

Lista artykułów:


Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska.

Wyszukiwanie informacji o ww. dokumentach możliwe jest pod adresem:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-03-2013
Data wprowadzenia:  18-03-2013


Wprowadził Stec-Starostecka Dagmara (Dzielnica Wawer) 2013-03-18
Aktualizujący Stec-Starostecka Dagmara (Dzielnica Wawer) 2013-03-18
Zatwierdzający bzmw/asytniewska 2013-03-19
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-03-19
Wersja standardowa