Kanał Wyżej
Dzielnica Ursynów

Ursynów 02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 tel. 22 443 71 00
faks 22 443 72 91
www.ursynow.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
tel. 22 443 72 00
faks 22 443 72 91, 22 443 72 92
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-16:00 (16:00-18:00 - dyżur: Wydział Obsługi Mieszkańcow, Wydział Budżetowo-Księgowy - stanowisko kasowe, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich)
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytaniakomisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 53 1030 1508 0000 0005 5003 1019 (wpłaty z tytułu podatków, opłaty administracyjnej, prowadzonej działalności gospodarczej, zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego) 41 1030 1508 0000 0005 5001 3096 (wpłaty z tytułu opłat skarbowych) 54 1030 1508 0000 0005 5001 3347 (dochody - opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów) 38 1030 1508 0000 0005 5001 3053 (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat ewidencyjnych) 60 1030 1508 0000 0005 5001 3045 (wpłaty z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych) 82 1030 1508 0000 0005 5001 3037 (wpłaty z tytułu wadiów i zabezpieczenia umów) 51 1030 1508 0000 0005 5001 3207 (wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
84 1030 1508 0000 0005 5003 1043 (wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie komunalnymi dla osób, które nie otrzymały indywidualnych numerów rachunków bankowych) 
Regon: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy: 015259640-00138 Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: 015259663-00130


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Ursynów

Wersja standardowa