Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy (WAG)

Referat Administracyjny (WAG-A) Referat Gospodarczy (WAG-G) Referat Informatyki (WAG-I)  Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WAG-O)

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej (WAB-U) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-A) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WAB-O)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Finansowo-Księgowy (WBK-K) Referat Księgowości Podatków, Opłat Lokalnych i Kas (WBK-P) Referat Wymiaru Podatków Lokalnych (WBK-W) Referat Księgowości Należności Cywilno-Prawnych i Pozostałych Opłat   (WBK-N) Referat Księgowości, Planowania oraz Sprawozdawczości Budżetowej i Opisowej (WBK-S) Referat Wymiaru i Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (WBK-G) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno – Biurowej Wydziału (WBK-O)

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej - (WDG-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych (WDG-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Obsługi Kancelaryjnej Wydziału (WDG-E)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy (WGN) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)

Referat Inwestycji (WIR-A) Referat Dróg Publicznych (WIR-B) Referat Infrastruktury Miejskiej (WIR-C) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości (WIR-E) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WIR-F)

Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (WKF)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kadrowej (WKF-K) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich (WKF-E)  Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Archiwum Urzędu Dzielnicy (WKF-A)


Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WKS)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Kontaktów z Mediami (WKS-P) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Dialogu Społecznego (WKS-D)


Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury (WKU-K) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WKU-O)

Wydział Mienia (WMD) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-O) Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy (WOM-K) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WOM-B)

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)


Referat Nadzoru i Kontroli Środowiska (WOŚ-K) Referat Utrzymania Terenów i Obiektów Zieleni oraz Ulic Gminnych (WOŚ-E) Referat Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (WOŚ-W) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zwierząt i Edukacji Ekologicznej (WOŚ-Z) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WOŚ-S)

  Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Zarządu Dzielnicy (WOD-O) Wieloosobowe Stnowisko Pracy – Sekretariaty Burmistrza i Zastępców Burmistrza (WOD-S) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)


Referat Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-ONW) Referat Finansów i Sprawozdawczości oraz Spraw Kadrowych (WOW-FSK) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WOW-BK)

Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (WPR-P) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Radców Prawnych (WPR-O)


  Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy (WSS)

Referat Świadczeń  (WSS-S) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki i Spraw Społecznych  (WSS-P) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Finansowej (WSZ-F) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WSZ-B)
  Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR) Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Referat Gospodarowania Zasobem Lokalowym (WZL- G) Referat Najmu Lokali Mieszkalnych i Dodatków i Mieszkaniowych (WZL- M) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej Wydziału (WZL-O)

Zespoł Obsługi Rady Dzielnicy (ZOR) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów (SKZ)


więcej:

ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
Wydział Mienia dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wersja standardowa