Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-18
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-15
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckie
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-01
Postępowanie na przeprowadzenie warsztatów artystycznych na potrzeby amatorskiego ruchu twórczego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-10
Decyzja Wojewody Mazowieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-27
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-26
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-26
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-08
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - POW
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-05
Wykaz Nr 2/WGN/2017
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-05
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-03
Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-18
Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-12
Informacja Lotniska Chopina
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-11
Ogłoszenie o zamówieniu - boiska
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-29
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego - S2
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-24
Informacja o prowadzonym postępowaniu przez Starostę Legionowskiego
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-24
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego - S2
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-14
Informacja o udzieleniu zamówienia „Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy, przy AL. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie
Data ostatniej modyfikacji
2017-10-18
Wyniki konkursu ofert na najem miejsc postojowych w halach garażowych w budynku przy ul. Kłobuckiej
Data ostatniej modyfikacji
2017-10-18
Wyniki konkursu ofert na najem na okres do 3 lat miejsc postojowych
Data ostatniej modyfikacji
2017-10-04
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-07
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego - S2
Data ostatniej modyfikacji
2017-08-11
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - S2
Data ostatniej modyfikacji
2017-07-27
Postępowanie na przeprowadzenie warsztatów artystycznych na potrzeby amatorskiego ruchu twórczego
Data ostatniej modyfikacji
2017-07-25
Postępowanie na świadczenie usług pocztowych
Data ostatniej modyfikacji
2017-06-06
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Dni Ursynowa 2017
Data ostatniej modyfikacji
2017-04-27
Ogłoszenie zamówienia i informacja o udzielonym zamówieniu
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-09
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-17
Informacje o osobach oczekujących na najem w 2017 r.
Data ostatniej modyfikacji
2017-01-31
Informacja o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-21
Informacja o udzieleniu zamówienia - ochrona
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-19
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-15
Zapytanie ofertowe w ramach prowadzonego postępowania na "wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych: maskotek w kształcie misia oraz pendrive".
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-13
Zapytanie ofertowe w ramach prowadzonego postępowania „wykonanie obsługi technicznej i fizycznego zabezpieczenia bezpieczeństwa podczas imprezy masowej - koncertu hip-hopowego w Arenie Ursynów pt. „Ursynów Hip Hop Fest 2016”
Data ostatniej modyfikacji
2016-10-27
Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
Data ostatniej modyfikacji
2016-09-07
Postanowienie nr 1/2016
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-25
Informacja o osobach oczekujących na najem lokalu w 2016r.
Data ostatniej modyfikacji
2016-02-02
II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-19
Uchwała nr 127 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
Data ostatniej modyfikacji
2015-03-27
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego
Data ostatniej modyfikacji
2015-02-23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-29
Informacja o wydaniu decyzji
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2014 z dn. 09.06.2014 r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-06-10
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-14
Zawiadomienie w sprawie wydania postanowienia znak UD-XII-WOŚ-K.6220.1.2014.MST(19) z dnia 13 maja 2014
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-14
Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-14
Zawiadomienie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Trombity – pompownia ścieków
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-20
Zawiadomienie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-20
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-03
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-14
Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu dzielnicy
Data ostatniej modyfikacji
2009-10-07<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa