Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursynów > Informacje > Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Drukuj
 


Znak: UD-XII-WAB-U.6733.26.2018.BBI/WKR                   Warszawa, dnia 17.10.2018r.

  
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 61 § 1 i 4,  art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 j.t. ze zm.),
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 j.t.) art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 j.t. ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U.2018.1817 j.t.), § 17 pkt 4 Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz. Woj. Maz. 2016.6725 j.t.)zawiadamiam strony w postępowaniu, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, reprezentowanej przez p. Daniela Chrustowskiego, złożony dnia 26.09.2018r. i uzupełniony w dniu 12.10.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na częściach działek ew. nr 23/4 i 35/1 z obrębu 1-09-73, przy ul. Bażanciej na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów, Al. KEN 61, pokój 310.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców, Al. KEN 61, 02-777 Warszawa.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

Załączniki:
Data ogłoszenia:
18-10-2018
Data wprowadzenia:  18-10-2018
 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 18-10-2018
Aktualizujący Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 18-10-2018
Zatwierdzający Nogowska-Bielejewska Grażyna (Dzielnica Ursynów) 18-10-2018
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-10-2018
Liczba odwiedzin: 61
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe