Kanał Wyżej
Dzielnica Ursus

Ursus 02-495 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. nr 1 tel. 22 443 60 00
faks 22 443 60 11
www.ursus.warszawa.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
02-495 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. 1
tel. 22 443 60 00-informacja
faks 22 443 60 11
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzedu w Dzielnicy  Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radnikluby, interpelacje i zapytania, komisjeposiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)  Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrz, tryb pracy)  Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 07 1030 1508 0000 0005 5003 0004
(wpłaty z tytułu: najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntów, służebności gruntowej i opłat za informacje dotyczące ewidencji gruntów) 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
(wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, wydanie zaświadczeń, pełnomocnictwa, wypisy, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu) 10 1030 1508 0000 0005 5003 0047
(opłaty za rejestracje pojazdów: dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne; prawo jazdy, opłaty za CEPIK) 88 1030 1508 0000 0005 5003 0098
(wpłaty z tytułu: wydania dowodów osobistych, udostępnienie danych osobowych) 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136
(depozyty, wadia, zabezpieczenia wykonania umów, zaliczki na wykup lokali) 85 1030 1508 0000 0005 5003 0055
(wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska, opłaty i kary za wycinkę drzew) 98 1030 1508 0000 0005 5003 0209 (wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) Regon: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy: 015259640-00120 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: 015259663-00122


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Ursus

Wersja standardowa