Kanał Wyżej
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy


Adres
02-495 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. 1

Telefon
22 443 60 56
22 443 60 57
22 443 60 58
22 443 61 57


Email
ursus.wos@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Barbara Szymańczak
Ewidencje i rejestry
rejestr zamówień publicznych do wartości 30 000 euro. rejestr wniosków o wydanie decyzji rejestr zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zielonych, drzew, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rejestr wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów rejestr zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony przed Hałasem oraz Ochrony Powietrza
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Utrzymania Czystości i Porządku, Gospodarki Odpadami oraz Ochrony Zwierząt
Referat Terenów i Obiektów Zielni oraz Innych Obiektów Rekreacyjno-Wypoczynkowych
Dokumenty
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Rejestr zamówień publicznych do wartości 30 000 euro
Rejestr zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Rejestr zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia
Rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zielonych, drzew, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Rejestr wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów

Wersja standardowa