Kanał Wyżej
Wydział Kadr dla Dzielnicy


Adres
02-495 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. 1

Telefon
22 443 60 47, 22 443 61 47

Faks
22 443 60 11

Email
ursus.wkd@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Kierownictwo
naczelnik Dorota Tomaszewska
Ewidencje i rejestry
rejestr zamówień publicznych do wartości 30 000 euro rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej rejestr umów zawieranych w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rejestr instytucji i osób fizycznych, którym udostępniono dane osobowe przetwarzane w Wydziale Kadr rejestr rekrutacji pracowników w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rejestr pracowników skierowanych do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie m.st. Warszawy  ewidencja pracowników Urzędu m.st. Warszawy zatrudnionych w Wydziałach i Zespołach dla Dzielnicy Ursus ewidencja czasu pracy pracowników rejestr wydanych pracownikom legitymacji służbowych rejestr pracowników skierowanych na szkolenie BHP rejestr pracowników skierowanych na badania lekarskie rejestr pracowników korzystających z refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych rejestr umów zawartych z pracownikami Wydziałów i Zespołówpodnoszących kwalifikacje zawodowe rejestr wniosków pracowników Wydziałów dla Dzielnicy Ursus Urzędu m. st. Warszawy o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rejestr pracowników Urzędu m.st. Warszawy zatrudnianych w Wydziałach i Zespołach dla Dzielnicy Ursus oraz rejestr pracowników zwalnianych pozostałe rejestry do spraw kadrowych rejestr delegacji krajowych rejestr delegacji zagranicznych


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Rejestr zamówień publicznych do wartości 30 000 euro
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr umów zawieranych w Urzędzie m.st. Warszawy
Rejestr instuytucji i osób fizycznych, którym udostępniono dane osobowe przetwarzane w Wydziale Kadr
Rejestr rekrutacji pracowników w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Rejestr pracowników skierowanych do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie m.st. Warszawy
Ewidencja pracowników Urzędu m.st. Warszawy zatrudnionych w Wydziałach i Zespołach dla Dzielnicy Ursus
Ewidencja czasu pracy pracowników
Rejestr wydanych pracownikom legitymacji służbowych
Rejestr pracowników skierowanych na szkolenie BHP
Rejestr pracowników skierowanych na badania lekarskie
Rejestr pracowników, korzystają cych z refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych
Rejestr umów zawartych z pracownikami Wydziałów i Zespołów podnoszących kwalifikacje zawodowe
Rejestr Rejestr wniosków pracowników Wydziałów dla Dzielnicy Ursus Urzedu m.st. Warszawy o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Rejestr pracowników Urzedu m.st. Warszawy zatrudnianych w Wydziałach i Zespołach dla Dzielnicy Ursus oraz rejestr pracowników zwalnianych
Pozostałe rejestry do spraw kadrowych

Wersja standardowa