Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Kadr dla Dzielnicy

Katalog wyżej: Urząd Dzielnicy

Lista artykułów:


Rejestr pracowników skierowanych na szkolenie BHP

Rejestr pracowników skierowanych na szkolenie BHP

Adres
02-495 Warszawa
pl. Czerwca 1976 r. 1
Osoba kontaktowa

Agnieszka Bylicka

Numer telefonu

22 443 60 47

Uwagi

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922 j. t), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018.1330 j.t).


Wprowadził Kowalewska Elżbieta (Dzielnica Ursus) 2007-08-01
Aktualizujący Nowak Anna (Dzielnica Ursus) 2019-02-22
Zatwierdzający Jankowska Iwona (Dzielnica Ursus) 2019-02-22
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-22
Wersja standardowa