Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
13 14-03-2019 Anna Lewandowska terenów przy stacji PKP Ursus Niedźwiadek i możliwości zwiększenia liczby miejsc parkingowych zapytanie
odpowiedź
odpowiedź
173 12-11-2020 Anna Lewandowska remontu przystanku kolejowego PKP Ursus Północny interpelacja
odpowiedź
128 20-11-2019 Anna Lewandowska wykonania sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej i ulicy W. Hermana (na wysokości Galerii Gawra) interpelacja
odpowiedź
100 09-08-2019 Anna Lewandowska budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ronda na skrzyżowaniu ul. Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich w kierunku Piastowa interpelacja
odpowiedź
28 21-11-2019 Anna Lewandowska przeznaczenia dodatkowych pieniędzy – 100 zł rocznie – dla każdego warszawskiego ucznia i kontynuacji wypłaty środków zapytanie
odpowiedź
43 21-02-2019 Anna Lewandowska budowy chodnika oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych na ul. Ryżowej, na odcinku od ul. Prystora do ul. Dzieci Warszawy interpelacja
odpowiedź
189 18-02-2021 Anna Lewandowska poparcia inicjatywy mieszkańców ulicy Żywieckiej, która mogłaby przyspieszyć budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację ulicy interpelacja
odpowiedź
130 20-11-2019 Anna Lewandowska rozważenia budowy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Dzieci Warszawy interpelacja
odpowiedź
65 11-04-2019 Anna Lewandowska modernizacji i połączenia ul. Tomcia Palucha z ul. Starodęby interpelacja
odpowiedź
54 14-03-2019 Anna Lewandowska utrzymania bezpieczeństwa na osiedlu Skorosze interpelacja
odpowiedź
146 27-02-2020 Anna Lewandowska zalewania chodnika od strony ul. Cierlickiej, pod wiaduktem PKP, przy stacji Warszawa Ursus interpelacja
odpowiedź
167 15-10-2020 Anna Lewandowska wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej - od istniejącej od 2019 roku ścieżki wzdłuż ww. ulicy, do granicy miasta Warszawy i dalej przez przejazd kolejowy, oraz połączenie jej z istniejącą ścieżką na terenie gminy Piastów interpelacja
odpowiedź
182 04-01-2021 Anna Lewandowska rozważenia współpracy z Gminą Michałowice w celu budowy chodnika na ul. Bodycha, odcinek od ul. Spisaka do ul. Regulskiej interpelacja
odpowiedź
196 20-05-2021 Anna Lewandowska braku oznakowania przejść dla pieszych oraz znaków pionowych na ulicach: T. Hennela, Quo Vadis, Herbu Oksza, część ul. Dyrekcyjnej interpelacja
 
149 27-02-2020 Anna Lewandowska podjęcia działań, w celu wykonania (dokończenia) inwestycji – budowa ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej do granicy miasta Warszawy z Gminą Piastów interpelacja
odpowiedź
183 04-01-2021 Anna Lewandowska rozważenia przebudowy kładki pieszej nad linią kolejową w rejonie stacji PKP Warszawa Ursus, ze szczególnym uwzględnieniem podjazdów interpelacja
odpowiedź
101 09-08-2019 Anna Lewandowska poparcia budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 15 interpelacja
odpowiedź
164 24-09-2020 Anna Lewandowska prawdopodobnej awarii kanalizacji ściekowej w rejonie skrzyżowania ulic Gierdziejewskiego, Traktorzystów oraz Balickiej interpelacja
odpowiedź
178 30-12-2020 Anna Lewandowska szkodliwego i uciążliwego dymienia na osiedlu EBEJOT przy ul. Prystora 4 interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
42 21-02-2019 Anna Lewandowska przywrócenia strefy zamieszkania na osiedlu Gawra po przebudowie ul. Henryka Brodatego interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe