Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Interpelacje i zapytania

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Interpelacje i zapytania

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
196 20-05-2021 Anna Lewandowska braku oznakowania przejść dla pieszych oraz znaków pionowych na ulicach: T. Hennela, Quo Vadis, Herbu Oksza, część ul. Dyrekcyjnej interpelacja
 
195 19-05-2021 Agnieszka Kołaczek uporządkowania i zagospodarowania terenu przy ul. Szomańskiego 11 i ul. Słupskiej wzdłuż Autostrady A2. interpelacja
odpowiedź
194 06-05-2021 Dawid Kacprzyk montażu różowych skrzyneczek na terenie Dzielnicy Ursus interpelacja
odpowiedź
193 06-05-2021 Dawid Kacprzyk udzielenia informacji co zostało zrobione w celu poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z osiedla (ul. Warszawskiej 43) interpelacja
odpowiedź
192 11-03-2021 Stanisław Jasiński braku wystawionych decyzji podatkowych dla mieszkańców dzielnicy Ursus za rok 2020 interpelacja
odpowiedź
191 18-02-2021 Stanisław Jasiński budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej na przystanku Henryka Brodatego 01 interpelacja
odpowiedź
190 18-02-2021 Adam Chmielewski podjęcia działań, w celu wyjaśnienia statusu interpelacji dotyczącej wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej interpelacja
odpowiedź
189 18-02-2021 Anna Lewandowska poparcia inicjatywy mieszkańców ulicy Żywieckiej, która mogłaby przyspieszyć budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację ulicy interpelacja
odpowiedź
188 26-01-2021 Tomasz Dąbrowski zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Sosnkowskiego na wysokości stadionu miejskiego interpelacja
odpowiedź
187 26-01-2021 Tomasz Dąbrowski wykonania integralnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic T. Kościuszki z ulicą K. Sosnkowskiego i T. Kościuszki z ulicą Bohaterów Warszawy interpelacja
 
186 26-01-2021 Tomasz Dąbrowski bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
185 15-01-2021 Dawid Kacprzyk przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji "Wymiana Ciepła" interpelacja
odpowiedź
184 12-01-2021 Anna Lewandowska przeznaczenia działki przy ul. Zaczarowanej Dorożki na teren rekreacyjno - wypoczynkowy dla mieszkańców interpelacja
 
183 04-01-2021 Anna Lewandowska rozważenia przebudowy kładki pieszej nad linią kolejową w rejonie stacji PKP Warszawa Ursus, ze szczególnym uwzględnieniem podjazdów interpelacja
odpowiedź
182 04-01-2021 Anna Lewandowska rozważenia współpracy z Gminą Michałowice w celu budowy chodnika na ul. Bodycha, odcinek od ul. Spisaka do ul. Regulskiej interpelacja
odpowiedź
181 04-01-2021 Dawid Kacprzyk ustawienia wiaty przystankowej przy przystanku Hassa 01 interpelacja
odpowiedź
180 04-01-2021 Dawid Kacprzyk wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Dzieci Warszawy interpelacja
odpowiedź
179 04-01-2021 Dawid Kacprzyk utworzenia na terenie dzielnicy Ursus jadłodzielni interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
178 30-12-2020 Anna Lewandowska szkodliwego i uciążliwego dymienia na osiedlu EBEJOT przy ul. Prystora 4 interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
177 23-12-2020 Łukasz Nejman umów na usługi z zakresu medycyny pracy interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Wersja standardowa