Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
113 26-09-2019 Dawid Kacprzyk umieszczenia miejsc parkingowych dla rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży pod Urzędem Dzielnicy. interpelacja
 
112 22-08-2019 Łukasz Nejman budżetu partycypacyjnego interpelacja
odpowiedź
111 22-08-2019 Tomasz Dąbrowski przeprowadzenia kontroli drzewostanu oraz uzupełnienie koszy na śmieci wzdłuż ulic gminnych na terenie osiedla Czechowice interpelacja
odpowiedź
110 22-08-2019 Tomasz Dąbrowski podjęcia działań umożliwiających dojazd do nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha dla służ obsługujących np. wywóz nieczystości stałych interpelacja
 
109 22-08-2019 Kazimierz Markowski złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy na działce nr ew. 34/8 w obrębie 2-11-16 przy ul. Prystora / Al. Jerozolimskie interpelacja
odpowiedź
108 22-08-2019 Adam Chmielewski rozważenia wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej od ronda (skrzyżowanie z ul. Orląt Lwowskich / ul. H. Brodatego) do przejazdu kolejowego w granicy z Piastowem interpelacja
 
107 22-08-2019 Adam Chmielewski podjęcia działań w celu zagospodarowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacji Warszawa Ursus Gołąbki interpelacja
 
106 22-08-2019 Anna Kałużna naprawy nawierzchni ulicy Orłów Piastowskich interpelacja
 
105 22-08-2019 Anna Kałużna naprawy chodnika przy Szkole Podstawowej nr 11 interpelacja
odpowiedź
104 22-08-2019 Grzegorz Puchalski wystąpienia do Biura Gospodarki Odpadami i przekazanie uwag mieszkańców do zasad segregacji i odbioru odpadów przez MPO Warszawa interpelacja
 
103 22-08-2019 Marek Mucha informacji jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10 interpelacja
 
102 22-08-2019 Marek Mucha wnikliwej analizy sprzętu ujęcia wody oligoceńskiej, która mieści się na pasażu przy ul. Zagłoby i rozpatrzenie możliwości modernizacji tej studni interpelacja
odpowiedź
101 09-08-2019 Anna Lewandowska poparcia budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 15 interpelacja
odpowiedź
100 09-08-2019 Anna Lewandowska budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ronda na skrzyżowaniu ul. Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich w kierunku Piastowa interpelacja
 
99 31-07-2019 Łukasz Nejman przeniesienia bazarku z ul. Gierdziejewskiego interpelacja
odpowiedź
98 31-07-2019 Łukasz Nejman doświetlenia przejść dla pieszych interpelacja
 
97 31-07-2019 Łukasz Nejman budżetu partycypacyjnego interpelacja
odpowiedź
96 25-07-2019 Łukasz Nejman wybudowania progów zwalniających na ul. Składkowskiego interpelacja
 
95 11-07-2019 Stanisław Jasiński utrzymania parku przy ul. Wojciechowskiego interpelacja
odpowiedź
94 02-07-2019 Łukasz Nejman stadionu OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 interpelacja
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe