Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Targówek > Dzielnica Targówek

Dzielnica Targówek

  Drukuj
 

Targówek

00-983 Warszawa
ul. Ludwika Kondratowicza 20
tel. 22 443 87 27
www.targowek.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

00-983 Warszawa
ul. Ludwika Kondratowicza 20

tel. 22 443 87 27
faks 22 443 88 42
Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-16:00 (16:00-18:00 - stanowiska dyżurne)
Wtorek - piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe: 

Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

1. opłaty skarbowej nr 211030 1508 0000 0005 5000 0070
2. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

 

 • 84 1030 1508 0000 0005 5002 9006
  Rachunek bieżący dochodów: wpływy podatkowe, wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), różne opłaty, pozostałe dochody.

  Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

  Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek

 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 9014
  Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)

 • 37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
  Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych w tym m.in. opłaty za rejestrację pojazdu, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty za wydanie/wymianę prawa jazdy, opłaty za wydanie karty pojazdu, opłaty za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 

 • 93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
  Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych

 • 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
  Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, kaucje związane z umową dzierżawy

 • 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
  75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
  Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
  wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego

 • 62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
  Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
  Rachunek NFOŚiGW:
  opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie wprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)

 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1255
  Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów

 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
  "Zwroty zaliczek alimentacyjnych" - wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika

 • 31 1030 1508 0000 0005 5001 1239
  "Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego" - wpłaty z tytułu 20% udziału w dochodach należnych gminie dłużnika od wyegzekwowanych przez komorników kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego
Regon:
 • Dzielnica Targówek m.st. Warszawy: 015259640-00113
 • Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: 015259663-00115

 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 25-07-2007
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 19-05-2020
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 19-05-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2020
Liczba odwiedzin: 170168
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe