Kanał Wyżej
Dzielnica Targówek

Targówek 00-983 Warszawa
ul. Ludwika Kondratowicza 20 tel. 22 443 87 27 targowek.urzad@um.warszawa.pl targowek.um.warszawa.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
00-983 Warszawa
ul. Ludwika Kondratowicza 20
tel. 22 443 87 27
faks 22 443 88 42
Godziny pracy WOM:
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)   Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 
Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:
1. opłaty skarbowej nr 211030 1508 0000 0005 5000 0070
2. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 
84 1030 1508 0000 0005 5002 9006
Rachunek bieżący dochodów: wpływy podatkowe, wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), różne opłaty, pozostałe dochody.

Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika.

Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika

62 1030 1508 0000 0005 5002 9014
Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)

37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych w tym m.in. opłaty za rejestrację pojazdu, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty za wydanie/wymianę prawa jazdy, opłaty za wydanie karty pojazdu, opłaty za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 

93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych

06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, kaucje związane z umową dzierżawy

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego

62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Rachunek NFOŚiGW:
opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie wprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)

84 1030 1508 0000 0005 5001 1255
Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów

84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
"Zwroty zaliczek alimentacyjnych" - wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika
Regon: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy: 015259640-00113 Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: 015259663-00115


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Targówek

Wersja standardowa