Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Targówek > Informacje > Zawiadomienie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego w ulicy Pożarowej

Zawiadomienie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego w ulicy Pożarowej

  Drukuj
 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647),  Zarząd Dzielnicy Targówek, zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonym na  wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Oliwska 1, 1A, 3 i 3A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewodu wodociągowego D 100 mm. w ulicy Pożarowej, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego D 150 mm. w ul. Staniewickiej do projektowanego hydrantu HP 80 w ulicy Pożarowej, na terenie działek: nr ew. 67, 79, 80 i 81 w obrębie 4-08-21, na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie. 

 Zainteresowanym stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: 22 4438669,  w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-05-2013
Data wprowadzenia:  17-05-2013
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 17-05-2013
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 17-05-2013
Zatwierdzający Skalska-Stadejek Justyna (Dzielnica Targówek) 21-05-2013
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2013
Liczba odwiedzin: 778

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe