Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Targówek > Informacje > Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

  Drukuj
 

Działając w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Targówek, zarządcy dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) w związku z zamiarem zrealizowania budowy przedłużenia (sięgacza) ul. Balkonowej w Warszawie (drogi gminnej) informuję, że w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7÷-7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na piśmie na adres:

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek
Wydział Infrastruktury
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

Osoby uprawnione do kontaktu:
Marzenna Seroka-Chołderny; tel. +48 22 4438619;
e-mail: mseroka@targówek.waw.pl

Piotr Majewski; tel. +48 22 44 38631;
e-mail: pmajewski@um.warszawa.pl

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia, Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek nie będzie lokalizowała przedmiotowego kanału. Niniejsza informacja została przedstawiona na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek.
Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załącznikach do informacji.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-10-2017
Data wprowadzenia:  31-10-2017
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 31-10-2017
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 31-10-2017
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 02-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-11-2017
Liczba odwiedzin: 364

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe