Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Dzielnica Śródmieście

Dzielnica Śródmieście

  Drukuj
 

Śródmieście

00-691 Warszawa
ul. Nowogrodzka 43
     Centrala:    22 443 91 00

  Informacja:    22 443 91 07 
                          22 443 91 08

e-mail: srodmiescie.urzad@um.warszawa.pl
https://srodmiescie.um.warszawa.pl/

Wydział Obsługi Mieszkańców

00-691 Warszawa
ul. Nowogrodzka 43

tel.: 22 443 91 09
faks: 22 443 94 98

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-16:00
(dyżur: 16:00-18:00)
Wtorek - piątek: 8:00-16:00

Kasa:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00

Urząd Dzielnicy:
Władze
Akty:
Pozostałe informacje:

Od 1 stycznia 2020 r. pobór i windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej będą realizowane przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57 w Warszawie (kod pocztowy 01-161).

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nie będzie już urzędem właściwym do obsługi w wyżej wymienionym zakresie.


Numery kont bankowych:

Centrum Obsługi Podatnika

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  (rachunek opłaty skarbowej)
 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
  (rachunek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)

 

Numery kont bankowych:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie
ul. Goleszowska 6

 • 85 1030 1508 0000 0005 5002 8018 
  (rachunek bieżący - tytuły wpłat: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, najem i dzierżawa nieruchomości, wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za materiały przetargowe, inne opłaty)
 • 13 1030 1508 0000 0005 5001 0399
  (rachunek opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów)
 • 60 1030 1508 0000 0005 5001 0135
  (rachunek depozytowy - tytuły wpłat: wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
 • 07 1030 1508 0000 0005 5001 0119 
  (rachunek opłat komunikacyjnych - tytuły wpłat: opłaty komunikacyjne tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
 • 38 1030 1508 0000 0005 5001 0046 
  (rachunek opłat za udostępnianie danych osobowych - tytuły wpłat: udostępnienie danych osobowych)  
 • 41 1030 1508 0000 0005 5001 0186 
  (rachunek opłat z tytułu użytkowania wieczystego - tytuły wpłat: pierwsza i roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)  
 • 82 1030 1508 0000 0005 5001 0224
  (rachunek opłat za koncesje alkoholowe - tytuł wpłaty: koncesja za alkohol) 

Regon:

 • Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy:
  015259640-00106

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: 015259663-00108


 
 
Wprowadził Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 02-08-2007
Aktualizujący Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 30-06-2021
Zatwierdzający bzmw/markozlowski 30-06-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2021
Liczba odwiedzin: 342337

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe