Kanał Wyżej
Zarząd Dzielnicy Śródmieście

  Aleksander Ferens - Burmistrz Dzielnicy
 Rafał Krasuski - Zastępca Burmistrza
  Paweł Martofel - Zastępca Burmistrza
  Wojciech Matyjasiak - Zastępca Burmistrza
  Magdalena Wojciechowska - Zastępca Burmistrza 
więcej:
Informacje ogólne Podział zadań Tryb pracy Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy  Uchwały Stanowiska


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Posiedzenia Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Dokumenty
Uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Tryb pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Aleksander Ferens - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Wersja standardowa