Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Daniel Łaga

Katalog wyżej: Interpelacje i zapytania

Lista artykułów:


Daniel Łaga - interpelacja nr 53

Interpelacja/zapytanie
Interpelacja

Numer53
Data17-01-2019
W sprawiepodjętych działań dotyczących wyegzekwowania przez Miasto Stołeczne Warszawa od Skarbu Państwa należnych środków za niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu wykonywania zaleceń wynikających z art. 3 ustęp 1 Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, które zgodnie z zapisem ustawy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej
Radny Daniel Łaga
OrganRada Dzielnicy m.st. Warszawy
DzielnicaŚródmieście
Klub Koalicja Obywatelska
Kadencja2018-2023

Interpelacja/zapytanie (pliki)

Odpowiedź (pliki)


Wprowadził Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 2019-01-24
Aktualizujący Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 2019-02-12
Zatwierdzający Dąbrowska Izabela (Dzielnica Śródmieście) 2019-02-12
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-12
Wersja standardowa