Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Informacje > Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy - lipiec 2015

Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy - lipiec 2015

  Drukuj
 
Na podstawie § 26 ust. 5 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy informuje o osobach oczekujących w Dzielnicy Śródmieście na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z ww. przepisem, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy publikuje się informację o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, ograniczoną do imion i nazwisk osób oraz roku zakwalifikowania.

Równocześnie Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy informuje, że lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Śródmieście została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43.

Stosownie do § 26 ust. 7 cytowanej wyżej uchwały, lista może być uzupełniana raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego. Listę dołącza się do niezrealizowanych spraw umieszczonych na liście z roku poprzedniego (§ 26 ust. 2).

W świetle § 26 ust. 5 pkt 1 ww. uchwały, zastrzeżenia i uwagi odnoszące się do listy mogą być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Data ogłoszenia:
24-07-2015
Data wprowadzenia:  24-07-2015
 
 
Wprowadził Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 24-07-2015
Aktualizujący Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 24-07-2015
Zatwierdzający Kozłowski Marcin (Dzielnica Śródmieście) 24-07-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-07-2015
Liczba odwiedzin: 268
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe