Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Rembertów > Dzielnica Rembertów

Dzielnica Rembertów

  Drukuj
 

Rembertów

04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28
Sekretariat Burmistrza
tel.: 22 44 33 800,
22 44 33 801
faks: 22 44 33 777
e-mail:
rembertow.sekretariat@um.warszawa.pl
https://rembertow.um.warszawa.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28

tel.: 22 44 33 889
faks: 22 44 33 782

Godziny pracy WOM:

poniedziałek - 8:00-18:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:

KOMUNIKAT 1

Od 1 stycznia 2020 roku właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest rachunek o numerze:

Centrum Obsługi Podatnika:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

Ponadto informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostały zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. Wpłata dokonana na zamknięty rachunek po 31 grudnia 2019 r. zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy.

 

Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.


Centrum Obsługi Podatnika:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

KOMUNIKAT 2


Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostaną zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty eksploatacyjnej, bezumownego korzystania z nieruchomości, oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z ww. wymienionych należności powinny być dokonywane na rachunek bieżący dochodowy nr: 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.

39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
(rachunek bieżący dochody - tytuły wpłat: wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, inne opłaty)

45 1030 1508 0000 0005 5002 7186
(wpłaty z tytułu czynszu, media)

93 1030 1508 0000 0005 5000 9056
(udostępnienie danych osobowych)

18 1030 1508 0000 0005 5000 9048 
(wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne)

71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
(wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów, depozyty)

84 1030 1508 0000 0005 5000 9218
(opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)

42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek ogólny; każdy płatnik posiada indywidualny nr konta nadany z Urzędu przy składaniu deklaracji)

65 1030 1508 0000 0005 5000 9269
(opłaty geodezyjne, wyrysy, wypisy)

93 1030 1508 0000 0005 5000 9153
(opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

Regon:

  • Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy: 015259640-00098
  • Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: 015259663-00090

 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 25-07-2007
Aktualizujący Stańska-Matusik Dorota (Dzielnica Rembertów) 03-08-2022
Zatwierdzający Roth-Sikorska Katarzyna (Dzielnica Rembertów) 05-08-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-08-2022
Liczba odwiedzin: 118354

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe