Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Rembertów > Dzielnica Rembertów

Dzielnica Rembertów

  Drukuj
 

Rembertów

04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28
Sekretariat Burmistrza
tel.: 22 44 33 800,
22 44 33 801
faks: 22 44 33 777
www.rembertow.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

04-401 Warszawa
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28

tel.: 22 44 33 889
faks: 22 44 33 782

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:

KOMUNIKAT 1
Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ponadto informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostaną zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
Od 1 stycznia 2020 roku właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest rachunek o numerze:

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

KOMUNIKAT 2

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostaną zamknięte rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty eksploatacyjnej, bezumownego korzystania z nieruchomości, oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z ww. wymienionych należności powinny być dokonywane na rachunek bieżący dochodowy nr: 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.

 

 • 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
  (rachunek bieżący dochody - tytuły wpłat: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, inne opłaty)

 • 45 1030 1508 0000 0005 5002 7186
  (wpłaty z tytułu czynszu, media)

 • 68 1030 1508 0000 0005 5000 9021
  (wpłaty z tytułu opłaty skarbowej)

 • 93 1030 1508 0000 0005 5000 9056
  (udostępnienie danych osobowych)

 • 18 1030 1508 0000 0005 5000 9048 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne)

 • 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
  (wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów, depozyty)

 • 84 1030 1508 0000 0005 5000 9218
  (opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)

 • 42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
  (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek ogólny; każdy płatnik posiada indywidualny nr konta nadany z Urzędu przy składaniu deklaracji)

 • 65 1030 1508 0000 0005 5000 9269
  (opłaty geodezyjne, wyrysy, wypisy)

 • 93 1030 1508 0000 0005 5000 9153
  (opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

  Regon:
 • Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy: 015259640-00098
 • Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: 015259663-00090

 
 
Wprowadził Pawełczyk Martyna (Dzielnica Ursynów) 25-07-2007
Aktualizujący Stańska-Matusik Dorota (Dzielnica Rembertów) 31-12-2019
Zatwierdzający Roth-Sikorska Katarzyna (Dzielnica Rembertów) 31-12-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2019
Liczba odwiedzin: 95305
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe