Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy: 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG) Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy (WAU) Wydział Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)  Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)
Referat Finansowo-Księgowy (WBK-A) Referat Podatków i Opłat (WBK-B) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-C) Wydział Gospodarki Gruntami (WGG) Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)
Referat Drogowy (WIR-D) Referat Inwestycji i Remontów (WIR-B)
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy (WKU) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)
Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-RO) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii (WOM-RK) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)
Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw (WOŚ-C)   Referat Ochrony Środowiska (WOŚ-O) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)    Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL) Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (WPR-P) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum (WPR-A) Zespół Obsługi Rady Dzielnicy (WOR) Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy (WDG)
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDG-D) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji (WDG-S) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy (WKD) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)
więcej:
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy
Wydział Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wersja standardowa