Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Urząd Dzielnicy

Lista artykułów:


Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy

Adres
al. gen. A. Chruściela 28
04-401 Warszawa
Telefon
22 44 33 842, 22 44 33 841
Godziny pracy
Poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Bożena Mazurkiewicz
tel.: 22 44 33 868, faks: 22 44 33 787, e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 28, p. 610
Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów są:
- Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
- Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji


Wprowadził Stańska-Matusik Dorota (Dzielnica Rembertów) 2010-06-15
Aktualizujący Stańska-Matusik Dorota (Dzielnica Rembertów) 2018-06-29
Zatwierdzający Roth-Sikorska Katarzyna (Dzielnica Rembertów) 2018-07-05
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-07-05
Wersja standardowa