Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Interpelacje i zapytania

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Interpelacje i zapytania

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
127 13-10-2021 Maciej Iwanicki przekazanej odpowiedzi w zakresie roszczenia o odszkodowanie i decyzji ubezpieczyciela w związku ze zdarzeniem (zalaniem) w Zespole Szkół nr 74 zapytanie
 
126 13-10-2021 Marcin Płonka zmiany organizacji ruchu na ulicy Świetlickiej interpelacja
załącznik
odpowiedź
125 09-09-2021 Maciej Iwanicki przekazanych dokumentów dot. roszczenia o odszkodowanie i decyzji ubezpieczyciela w zakresie zdarzenia w Zespole Szkół nr 74 zapytanie
odpowiedź
124 02-09-2021 Maciej Iwanicki ulicy Podhalańskiej zapytanie
odpowiedz
123 02-09-2021 Krzysztof Osiński Procedury organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego interpelacja
odpowiedz
122 30-08-2021 Maciej Iwanicki wniosku o roszczenie odszkodowawcze i decyzji ubezpieczyciela w zakresie zdarzenia w Zespole Szkół nr 74 zapytanie
odpowiedź
121 18-08-2021 Izabela Kowalska katastrofy humanitarnej w Afganistanie interpelacja
odpowiedź
120 17-08-2021 Izabela Kowalska problemów mieszkańców interpelacja
odpowiedź
odpowiedź
odpowiedź
119 22-07-2021 Maciej Iwanicki odpowiedzi ZTM w związku z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa i Burmistrz Dzielnicy ws. przeniesienia przystanku autobusowego "Zawodowa 02" zapytanie
odpowiedź
załącznik
118 21-07-2021 Artur Wosztyl placówek oświatowych zapytanie
odpowiedź
117 12-05-2021 Izabela Kowalska bezkolizyjnej przeprawy przez tory interpelacja
odpowiedź
116 13-04-2021 Krzysztof Osiński zagospodarowanie trenu po byłym bazarze "Na Ciuchach"; remontu domu kultury Rembertów; plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców; zagospodarowania "górki" przy ul. Strażackiej; organizacji targowiska w dzielnicy; budowy tężni na terenie Starego Rembertowa; miejsca pamięci osób zasłużonych dla dzielnicy interpelacja
odpowiedź
załącznik
załącznik
115 05-03-2021 Andrzej Zawiślak pojemników do zbierania używanej odzieży ustawionych na terenie osiedla Nowy Rembertów oraz osiedla Pocisk zapytanie
odpowiedź
114 05-03-2021 Andrzej Zawiślak inwestycji pn. „Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" interpelacja
odpowiedź
załącznik
113 17-02-2021 Marcin Płonka zorganizowania w dzielnicy magazynu/podzielni zapytanie
odpowiedz
112 17-02-2021 Maciej Iwanicki kosztorysów na remonty ulic Grawerska, Pontonierów i Zawodowa zapytanie
odpowiedz
111 17-02-2021 Maciej Iwanicki odszkodowań za nabycie gruntów pod inwestycje drogowe zapytanie
odpowiedź
110 15-02-2021 Izabela Kowalska zakupu pojemnika na nakrętki interpelacja
odpowiedź
109 08-02-2021 Arkadiusz Piotrowski pozyskania działki Skarbu Państwa w celu zagospodarowania terenów przy ul. Strażackiej na potrzeby rekreacyjne mieszkańców interpelacja
odpowiedź
108 27-01-2021 Izabela Kowalska stacji kolejowej w Rembertowie interpelacja
odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7


Wersja standardowa