Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego
Data ostatniej modyfikacji
2022-07-12
Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności
Data ostatniej modyfikacji
2021-11-22
Zawiadomienie WI-I.7474.2.3.2020.EA(MP) Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji i postanowienia
Data ostatniej modyfikacji
2021-02-12
Obwieszczenie WI-I.7840.8.1.2020.RF Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia
Data ostatniej modyfikacji
2021-01-21
Zawiadomienie WI-I.7820.2.4.2020.MP Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Obwieszczenie WI-I.7840.8.1.2020.RF Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego - Ducato
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-28
Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego - Renault
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-23
Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego - Fiat
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-23
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.3.12.2020.JK - gazociąg
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-26
Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego - Renault
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-19
Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego - Fiat
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-18
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. Nr WI-I.747.3.12.2020.JK
Data ostatniej modyfikacji
2020-05-22
Konkurs ofert na najem miejsc postojowych w garażu w budynku al. gen. A. Chruściela 55
Data ostatniej modyfikacji
2014-03-31
Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-21
Informacja dot. wycinki drzew i krzewów na terenie m. st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-25
Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury "Rembertów"
Data ostatniej modyfikacji
2010-07-23
Powołanie Zespołu ds. opiniowania ofert
Data ostatniej modyfikacji
2009-12-11
Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-12
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Data ostatniej modyfikacji
2009-10-23
Wyniki konsultacji w sprawie statutu
Data ostatniej modyfikacji
2009-10-01
Konsultacje w sprawie statutu
Data ostatniej modyfikacji
2009-09-10
Rozstrzygnięcie konkursu
Data ostatniej modyfikacji
2009-05-13
Konkurs na stanowisko Dyrektora DK "Wygoda"
Data ostatniej modyfikacji
2009-02-17<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa