Kanał Wyżej
Dzielnica Praga-Południe

Praga-Południe 03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274 Centrala: 22 443 55 55
Informacja: 22 443 53 33
faks: 22 443 55 70
www.pragapld.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
tel.: 22 443 51 57
faks: 22 443 55 44
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiskaRada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Ogłoszenia i informacje Konta bankowe:
Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym na rzecz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy winny być kierowane na konta:
- 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019
(wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)

Uwaga!
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych oraz informacjach o wysokości opłaty. W przypadku braku indywidualnych numerów rachunków bankowych prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Praga – Południe.
- 17 1030 1508 0000 0005 5000 7126
(wpłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
 - 61 1030 1508 0000 0005 5000 7304
(wpłaty z tytułu: opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)
 - 39 1030 1508 0000 0005 5000 7118
(wpłaty z tytułu opłat skarbowych)
- 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096 (wpłaty z tytułu depozytów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
 - 26 1030 1508 0000 0005 5000 7061
(wpłaty za udostępnienie danych osobowych)
WSZYSTKIE OPŁATY GEODEZYJNE należy wnosić na rachunek Urzędu miasta stołecznego Warszawy o numerze 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675.
Opłatę za ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU należy wnieść na rachunek Urzędu Dzielnicy Praga – Południe o numerze 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215.

Regon:
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073 Urząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Praga-Południe

Wersja standardowa