Kanał Wyżej
Dzielnica Praga-Południe

Praga-Południe 03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274 Centrala:  tel. 22 443 55 55

faks: 22 443 55 70 www.pragapld.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
tel.: 22 443 51 57
faks: 22 443 55 44
Godziny pracy :
poniedziałek -piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiskaRada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Ogłoszenia i informacje Konta bankowe:
Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym winny być kierowane na niżej podane konta bankowe zgodnie z opisem:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
(opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika)
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
(wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych) – należy wpłacać na ww. rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika .
Uwaga:
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych wysyłanych przez Centrum Obsługi Podatnika. W przypadku braku indywidualnych numerów rachunków bankowych prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika).
17 1030 1508 0000 0005 5000 7126
(wpłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
63 1030 1508 0000 0005 5002 5019
(wpłaty z tytułu :opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za inwestycje liniowe,  opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)
Uwaga:
Wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w informacjach o wysokości opłaty otrzymanych z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. W przypadku braku indywidualnych numerów rachunków bankowych prosimy o kontakt z  Urzędem.
61 1030 1508 0000 0005 5000 7304
(wpłaty z tytułu: opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)
51 1030 1508 0000 0005 5000 7096
(wpłaty z tytułu depozytów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
Regon:
Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073 Urząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Praga-Południe

Wersja standardowa